HÀNG DƯƠNG QUÁN

HÀNG DƯƠNG QUÁN

Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển

Thông thườngwww.hangduongquan.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng theo thời gian đã thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viênwww.hangduongquan.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

  • Đối tác cung cấp hàng chowww.hangduongquan.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao  hàng bị chậm.

  • Đối tác vận chuyển hàng hóa chowww.hangduongquan.vn bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

b. Về phí vận chuyển

Về phí vận chuyển,www.hangduongquan.vn miễn phí cho những đơn hàng có giá trị 500,000 đồng trở lên trong nội thành Hồ Chí Minh. Đối với đơn hàng dưới 500,000 đồng hoặc ở ngoại thành hoặc ở tỉnh thìwww.hangduongquan.vn sẽ nhờ dịch vụ giao nhận của các công ty vận chuyển và phí sẽ được tính theo phí của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đó.

TOP